JAlmindelige vilkår:
Køber har en 14 dages fortrydelsesret på alle tilsendte varer, regnet fra leveringstidspunktet.

Varer skal returneres ubrugte og i originalemballage. Plumberingsmærkater skal være ubrudte. Køber afholder selv forsendelsesomkostninger.

Returvarer bedes sendt til Togshoppen.dk, CMTgroup, Bygholmvej 8, 2720 Vanløse, med oplysninger om returnering samt kopi af faktura. Kreditnota og tilbagebetaling af købsbeløbet afsendes indenfor 14 dage fra vi har modtaget underretning om at købet er fortrudt, dog tidligst efter vi har modtaget varen retur og kunnet verificere at varen opfylder kravene for fortrydelse.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her -http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse websalg@togshoppen.dk