Betaling kan ske ved valg af Dankort-betaling.

Offentlige institutioner: Betalingsbetingelser netto 8 dage. Ved overskridelse pålægges rykkergebyr med kr. 100,00 pr. rykker samt rente med Nationalbankens disconto + 6% fra fakturadato.